"Maszoperia" w Helu jest czynna przez cał‚y rok

Informujemy Naszych konsumentów, że Restauracja "Maszoperia" w Helu jest czynna przez cał‚y rok.

"Maszoperia" istnieje nieprzerwanie od 35 lat. Ponieważ na Pół‚wyspie Helskim istniej±… inne dział‚alno¶›ci pod hasł‚em "Maszoperia", prosimy o dokł‚adne sprawdzenie naszych danych; nr telefonu, adresu mailowego, aby unikn±ć‡ wszelkich pomył‚ek.

                                          Z poważaniem
                                          Anna Chwirot

Pascal 2003

W 2003 roku otrzymali¶›my wyróżnienie od Wydawnictwa Pascal w kategorii Obiekt z wyj±…tkowym klimatem.

Trip Advisor

Festiwal Teatrów Jednego Aktora

Latem 2013 roku w Helu odbywał się™ Festiwal Teatrów Jednego Aktora.

"Maszoperia" miała swój udział w Festiwalu poprzez organizację biesiady dla jej go¶›ci i uczestników.

Trip Advisor

Rybacka chata

Restaurację "Maszoperia" współ‚tworz±… trzy domki: malutki, trochę™ wię™kszy - ¶rodkowy i najwię™kszy. Ten malutki i ¶›rodkowy to wł‚a¶›nie najstarsza cze¶ć‡ restauracji; najwię™kszy został‚ dobudowany. ¦šrodkowy dom to zabytek z 1830 roku - typowa helska chata rybacka. Najnowszy budynek, bę™d±…cy najwię™ksz±… czꙶ›ci±… "Maszoperii", został‚ pomy¶›lany jako wierna replika typowej kaszubskiej chaty. Centralne miejsce zajmuje w nim duży bufet z wkomponowanymi w ¶›cianę™ frontow± autentycznymi bulajami z ł‚odzi podwodnej. W nowej czꙶ›ci znajduj±… się™ zarówno stare, autentyczne meble, jak i współ‚czesne. Jednak prawdziwie klimatyczne wnę™trze, w którym go¶›cie najchę™tniej przesiaduj±…, to pomieszczenia w starym domku. Ta najmniejsza chatka to integralna czę¶ć‡ kaszubskiej chał‚upy, kiedy¶› był‚a tam jaka¶› komórka. Obecne stanowi osobn± salę™ na kameralne spotkania. Jest tam kominek i przyci±…gaj±…ce uwagę™ go¶›ci malarstwo na ¶›cianach, przedstawiaję…ce sceny z życia dawnych mieszkań„ców Helu.

Ryby... i nie tylko

Wię™kszo¶ć‡ potraw, które oferuje restauracja "Maszoperia" to albo przepisy wł‚a¶›cicielki - Anny Marii Chwirot, albo zdobyte przez ni±…. Niewiele jest tu przykł‚adów kuchni kaszubskiej, ponieważ był‚a ona zawsze bardzo uboga. Tu mieszkali biedni ludzie, odżywiali się bardzo prosto. Fl±…dra na wę™gliszku - czyli fl±…dra suszona na wę™glu drzewnym - to była przez lata niemal podstawa wyżywienia. W karcie mamy na przykład pozycję™: ¶›ledĽ w ¶mietanie z pulkami - to też przykł‚ad kaszubskiej, prostej kuchni, bo owe pulki to po prostu ziemniaki w mundurkach.

Być‡ może tradycyjna kuchnia kaszubska był‚a uboga, za to w Maszoperii wielbiciel i smakosz ryb moęe narzekać tylko na nadmiar oferowanych tu dań„. Ryby w różnych postaciach - na zimno i na gor±…co, smażone i gotowane, wę™dzone lub z grilla, zupy rybne - a wszystko w cenach bardzo przystę™pnych. "Mię™sożerni" też nie powinni narzekać - wybór dań„ z wieprzowiny, woł‚owiny i drobiu jest w Maszoperii również niemał‚y.